Samsung RL29THCSW Instrukcja Obsługi

Wyobraz sobie nieograniczone mozliwosci

vnimanie-okr

Advertising
background image

□э

wyobraz sobie nieograniczone mozliwosci

Dziçkujemy za zakup produktu finny Sannsung.

Aby móc korzystac z petnych mozliwosci

serwisowych, prosimy о zarejestrowanie urz^dzenia

na stronie

www.samsung.com/register

Urz^dzenie wolno stoj^ce

DA99-03236A (XEO).indb 1

2010.6.17

3:8:6 PM

Jagoda Skowroñskal 0528274SEPM-Quality Management! 0611685208 20100928083242

Advertising
Podręcznik ten jest związany z następujących produktów:
Spis treści