Samsung HMX-U10SP Instrukcja Obsługi

Kamera cyfrowa wys'okiej rozdzielczosci, Podrçcznik uzytkownika wyobraz sobie moziiwosci

vnimanie-okr

Advertising
background image

HMX-U10BP/U100BP

HMX-U10RP/U100RP

HMX-U10EP/U100EP

HMX-U10UP/U100UP

HMX-U10SP/U100SP

Kamera cyfrowa

wys'okiej rozdzielczosci

podrçcznik uzytkownika

wyobraz sobie moziiwosci

Dziçkujemy za zakup produktu fìrmy Samsung.

Aby uzyskac petniejsz^obstugç, prosimy

zarejestrowac produkt na stronie internetowej

www.samsung.com/register

Advertising
Podręcznik ten jest związany z następujących produktów:
Spis treści