Sony DSC-H7 Instrukcja Obsługi

Kamery Sony

Advertising
background image

© 2007 Sony Corporation

3-196-621-52(1)

Cyfrowy aparat fotograficzny

Podręcznik aparatu
Cyber-shot

DSC-H7/H9

Przed rozpoczęciem używania aparatu należy
dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i
podręczniki „Instrukcja obsługi” oraz „Cyber-
shot - przewodnik dla zaawansowanych”
i
zachować je do wykorzystania w przyszłości.

Spis treści

Podstawowe
operacje

Używanie funkcji
fotografowania

Używanie funkcji
podglądu

Dostosowywanie
ustawień

Oglądanie zdjęć na
ekranie odbiornika
TV

Współpraca aparatu
z komputerem

Drukowanie zdjęć

Rozwiązywanie
problemów

Inne informacje

Indeks

VKLIKNIJ!

PL

Advertising
Spis treści