Sony NEX-C3 Instrukcja Obsługi

Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywami, Ne x-c3

Advertising
background image

4-275-483-13(1)

NEX-C3

Przygotowanie aparatu

Opanowanie
podstawowych operacji

Korzystanie z funkcji
nagrywania

Korzystanie z funkcji
odtwarzania

Sprawdzanie dostępnych
funkcji

Importowanie obrazów do
komputera

Pozostałe informacje

Aparat cyfrowy z
wymiennymi obiektywami

Instrukcja obsługi

mocowaniem E

©2011 Sony Corporation

Printed in Thailand

NE

X-C3

Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul.
Ogrodowa 58.

Wydrukowano przy użyciu tuszu na bazie
oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych
związków organicznych.

Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
są na naszej internetowej stronie Obsługi
Klienta.

Advertising