Sony DSLR-A100 Instrukcja Obsługi

Poradnik użytkownika/ usuwanie problemów

Advertising
background image

DSLR-A100 2-689-106-

12 (1)

Dodatkowe informacje o tym produkcie
i odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania są na naszej internetowej stronie
Obsługi Klienta.

2-689-106-

12 (1)

Przed rozpoczęciem

operacji

Używanie funkcji

fotografowania

Używanie funkcji

oglądania

Używanie własnych

menu

Używanie

komputera

Drukowanie zdjęć

Rozwiązywanie

problemów

Inne

Indeks

© 2006 Sony Corporation

100

DSLR-A100

Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR)

Poradnik użytkownika/

Usuwanie problemów

„Przeczytaj najpierw” (oddzielna broszura)

Objaśnienie ustawień i podstawowych operacji

podczas fotografowania/podglądu.

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać

tę instrukcję obsługi i „Przeczytaj najpierw” (oddzielna broszura)

oraz zachować je do wykorzystania w przyszłości.

Advertising
Spis treści