Sony MZ-NHF800 Instrukcja Obsługi

Portable minidisc recorder, Mz-nhf800

Advertising
background image

3-266-571-

53

(1)

Portable
MiniDisc Recorder

Instrukcja obsługi

Obsługa rekordera __________________________________

Obsługa oprogramowania ___________________________

strona 10

strona 114

© 2004 Sony Corporation

MZ-NHF800

„WALKMAN” jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Sony
Corporation oznaczającym urządzenia stereofoniczne wyposażone
w słuchawki.

jest znakiem handlowym firmy Sony

Corporation.

P

o

rt

ab
le

MiniDi

sc Recor

der

M

Z

-NH

F800

Advertising
Spis treści