Sony ZS-YN7 Instrukcja Obsługi

Personal audio system, Zs-yn7 zs-yn7l

Advertising
background image

2-023-041-82(1)

©2004 Sony Corporation

Personal Audio
System

ZS-YN7
ZS-YN7L

Instrucja obsługi str. 2

PL

W niniejszej instrukcji opisano sposób użytkowania odtwarzacza.
Informacje na temat dostarczonego oprogramowania SonicStage
można znaleźć w „Instrukcja instalacji/obsługi”.

Návod k použití strana 2

CZ

V této příručce je popsáno používání přehrávače. Informace o
softwaru SonicStage najdete v příručce „Příručka pro instalaci a
použití“.

Kezelési útmutató 2

HU

oldal

Ez a kézikönyv a lejátszó készülék használatát ismerteti. A mellékelt
SonicStage programról a „Telepítési/használati útmutató”-ban
találhat részletes információt.

PL

CZ

HU

Advertising
Spis treści