Sony Xplod CFD-RG880CP Instrukcja Obsługi

Radiomagnetofon cd, Cfd-rg880cp, Ostrzeżenie

Advertising
background image

CFD-RG880CP.CET. 4-127-406-PL(1)

OSTRZEŻENIE

4-127-406-PL(1)

© 2009 Sony Corporation

Printed in Czech Republic (EU)

Usuwanie zużytych baterii

i akumulatorów (dotyczy krajów

Unii Europejskiej i innych krajów

europejskich z wydzielonymi

systemami zbierania odpadów)

Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu

oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do

odpadów domowych. Prawidłowe usunięcie baterii lub

akumulatora zapobiegnie potencjalnym negatywnym

konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia

ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe

usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling materiałów

pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów bezpieczeń-

stwa, sprawności działania lub spójności danych wymaga

stałego podłączenia do wewnętrznej baterii lub

akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora należy

zlecić wykwalifikowanemu technikowi serwisu.

Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii lub

akumulatora, wyeksploatowany produkt należy przekazać

do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem

i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy

się zapoznać z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym

bezpiecznego usuwania baterii lub akumulatora

z produktu. Baterię lub akumulator należy przekazać do

odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem

zużytych baterii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego

produktu, baterii lub akumulatorów, należy się

skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą

usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten

został kupiony.

Uwaga dla klientów: poniższa

informacja dotyczy tylko sprzętu

sprzedawanego w krajach, w któ­

rych obowiązują dyrektywy UE

Producentem tego produktu jest Sony Corporation,

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonia.

Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej

upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny

zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony

Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327

Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876

Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych

i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami,

których adresy podano w osobnych dokumentach

gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym

sprzedawcą produktów Sony.

Uwagi o płytach DualDisc

DualDisc to płyta dwustronna, której jedna strona zawiera

nagranie DVD, a druga strona nagranie cyfrowego

dźwięku. Zwracamy uwagę, że urządzenie może nie

odtwarzać „dźwiękowej” strony płyty DualDisc, ponieważ

płyty te są niezgodne ze standardem CD.

Płyty muzyczne kodowane w celu

ochrony praw autorskich

Urządzenie jest przystosowane do odtwarzania płyt

zgodnych ze standardem płyty kompaktowej (CD).

W ostatnim czasie niektórzy producenci nagrań

wprowadzili na rynek płyty muzyczne zakodowane

z użyciem technik ochrony przed kopiowaniem.

Zwracamy uwagę, że zdarzają się wśród nich płyty

niezgodne ze standardem CD. Odtworzenie takich płyt

w urządzeniu może się okazać niemożliwe.

Źródła energii

Sekcja odtwarzacza CD

System

Compact disc digital audio

Własności diody lasera

Czas trwania emisji: emisja ciągła

Moc lasera: mniej niż 44,6 µW

(Wartość zmierzona w odległości około 200 mm od powierzchni obiektywu

w bloku czytnika optycznego przy przysłonie 7 mm.)

Liczba kanałów

2

Pasmo przenoszenia

20 – 20 000 Hz +1/–2 dB

Kołysanie i drżenie

Poniżej dającego się zmierzyć poziomu

Sekcja radia

Pasmo częstotliwości

UKF (FM): 87,5 – 108 MHz

ŚR (AM): 531 – 1611 kHz (przy kroku 9 kHz)

530 – 1610 kHz (przy kroku 10 kHz)

Anteny

UKF (FM): antena teleskopowa

ŚR (AM): wbudowana antena ferrytowa

Sekcja magnetofonu

System nagrywania

4 ścieżki, 2 kanały stereo

Czas przewijania

Około 150 s (kaseta Sony C-60)

Pasmo przenoszenia

TYP I (normalny): 70 – 13 000 Hz

Sekcja USB

Obsługiwanie przepływności

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 – 320 kb/s, VBR

WMA:

16 – 320 kb/s, VBR

Częstotliwość próbkowania

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32, 44,1, 48 kHz

WMA:

32, 44,1, 48 kHz

Port

 (USB)

USB-A (Full Speed)

Dane ogólne

Głośnik

Pełnozakresowy: średnica 10 cm, 3,2 

, stożkowy (2 szt.)

Niskotonowy: średnica 13 cm, 4 

, stożkowy (1 szt.)

Wysokotonowy: średnica 2 cm (2 szt.)

Wejście

Wbudowany przewód audio z wtykiem stereo mini:

minimalny poziom wejściowy 245 mV

Gniazdo AUDIO IN (minijack stereo):

minimalny poziom wejściowy 245 mV

Port

 (USB): typ A, maksymalny prąd 500 mA

Wyjścia

Gniazdo słuchawkowe (minijack stereo)

Do słuchawek o impedancji 16 – 68

Moc wyjściowa

4 W + 4 W (przy 3,2 

, zniekształcenia harmoniczne 10%)

Głośnik niskotonowy:

12 W (przy 4 

, zniekształcenia harmoniczne 10%)

Zasilanie

Radiomagnetofon CD:

Napięcie przemienne 230 V, 50 Hz

Napięcie stałe 12 V, 8 baterii R20 (D)

Pilot:

Napięcie stałe 3 V, 2 baterie R6 (AA)

Pobór mocy

Napięcie przemienne: 28 W

Czas pracy baterii

Radiomagnetofon CD:
Nagrywanie z radia UKF
Sony R20P: około 6 h
Alkaliczne Sony LR20: około 18 h
Odtwarzanie taśmy
Sony R20P: około 1,5 h
Alkaliczne Sony LR20: około 6 h
Odtwarzanie płyty CD
Sony R20P: około 1 h
Alkaliczne Sony LR20: około 5 h

Wymiary

Około 551 Ч 263 Ч 380 mm (szer. × wys. × gł.)

(razem z wystającymi elementami)

Waga

Około 8,5 kg (z bateriami)

Dostarczane wyposażenie

Przewód zasilający (1 szt.)

Pilot (1 szt.)

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.

Wyposażenie dodatkowe

Słuchawki Sony z serii MDR

Czynności podstawowe



*

Na przyciskach VOL + (VOLUME + na pilocie) ,   i 

 (na urządzeniu) znajdują się występy.

**

W niektórych krajach przycisk ten nosi oznaczenie „POWER”.

Przed użyciem urządzenia

Informacja o napięciu zasilania

Napięcie zasilania urządzenia jest podane na spodzie

urządzenia. Aby zmienić krok strojenia w paśmie ŚR

i zakres odbieranych częstotliwości radiowych, należy

sprawdzić napięcie zasilania urządzenia.

Włączanie i wyłączanie zasilania

Naciśnij przycisk OPERATE (POWER) .

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk VOL +, – (VOLUME +, – na pilocie) .

Słuchanie przez słuchawki

Podłącz słuchawki do gniazda  (słuchawkowego) .

Wybieranie charakterystyki brzmienia

Wybierz żądane ustawienia brzmienia przyciskiem

ROCK, DANCE, SALSA, REGGAETON lub FLAT .

(Na pilocie naciskaj przycisk SOUND .)

Miernik poziomu na wyświetlaczu wskazuje siłę sygnału

dźwiękowego.

Wzmacnianie tonów niskich

Naciśnij przycisk POWER DRIVE WOOFER (WOOFER

na pilocie) .

Działanie funkcji WOOFER można zmienić

w następujący sposób:

(wyłączony)

Kiedy jest włączona funkcja LIGHT SYNC, pierścień

otaczający głośnik niskotonowy zapala się odpowiednio

do siły sygnału dźwięku.

Aby przywrócić normalny dźwięk, naciskaj przycisk, aż

z wyświetlacza zniknie wskazanie.
Uwagi

Podczas pracy wyłącznika czasowego pierścień nie zapala się nawet

przy włączonej funkcji WOOFER.

Funkcja WOOFER nie działa, gdy są używane słuchawki.

Wyłączanie trybu demonstracyjnego

Po włączeniu przewodu zasilającego do gniazdka

sieciowego automatycznie włącza się tryb

demonstracyjny. Aby wyłączyć tryb demonstracyjny,

naciśnij przycisk OPERATE (POWER) .

W celu wyłączenia go bez włączania zasilania urządzenia,

wykonaj następujące czynności:

1

Trzymając wciśnięty przycisk DSPL/ENT , naciśnij

przycisk  .

Aby z powrotem włączyć tryb demonstracyjny, ponownie

wykonaj tę samą czynność.
Uwaga

Tryb demonstracyjny nie włącza się, gdy urządzenie jest zasilane

z baterii.

Odtwarzanie płyty CD / MP3 / WMA

1

Naciśnij przycisk CD  na urządzeniu.

(Na pilocie, naciśnij przycisk OPERATE (POWER) ,

a następnie przycisk CD .)

2

Naciśnij przycisk  PUSH OPEN/CLOSE  na

urządzeniu i włóż płytę do szuflady na płytę CD,

stroną z opisem do góry.
Aby zamknąć szufladę na płytę CD, naciśnij przycisk

 PUSH OPEN/CLOSE  na urządzeniu.

3

Naciśnij przycisk  na urządzeniu ( na pilocie)

.
Jeden raz zostaną odtworzone wszystkie utwory lub

pliki MP3/WMA.

Po włożeniu płyty MP3 / WMA i odczytaniu

informacji o pliku na wyświetlaczu pojawia się

wskazanie „MP3” lub „WMA”.
Płyta audio CD

Numer utworu Czas odtwarzania

Płyta MP3 / WMA (przykład: po włożeniu płyty MP3)

Numer pliku MP3 /

WMA

Po wyświetleniu tytułu utworu

pojawi się czas odtwarzania*.

*

Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na wyświetlaczu

widać wskazanie „--:--”.

Aby

Naciśnij przycisk

Włączyć pauzę

w odtwarzaniu

na urządzeniu ( na pilocie)

. Aby wznowić odtwarzanie,

ponownie naciśnij przycisk.

Zatrzymać

odtwarzanie

.

Nagrywanie na taśmę

Do obsługi używaj przycisków na urządzeniu.

1

Naciśnij przycisk   na urządzeniu, aby

otworzyć kieszeń na kasetę. Włóż czystą kasetę

nagrywaną stroną do góry. Używaj tylko kaset typu I

(normalnych). Zamknij kieszeń.

2

Wybierz źródło sygnału, z którego chcesz dokonać

nagrania.
Aby nagrywać z odtwarzacza CD, naciśnij przycisk

CD  na urządzeniu i włóż płytę CD.

Aby nagrywać z urządzenia USB, naciśnij przycisk

USB  na urządzeniu i podłącz urządzenie USB.

Aby nagrywać z radia, nastaw żądaną stację radiową

(patrz część „Słuchanie radia”).

3

Naciśnij przycisk   na urządzeniu

(automatycznie zostanie wciśnięty przycisk ).

Aby

Naciśnij przycisk

Włączyć pauzę

w nagrywaniu

 na urządzeniu.

Aby wznowić nagrywanie,

ponownie naciśnij przycisk.

Zatrzymać nagrywanie   na urządzeniu.

Wskazówki

Regulacja głośności lub ustawień dźwięku nie wpływa na poziom

nagrywania.

Jeśli po naciśnięciu w czynności 3 przycisku   w odbieranym

programie ŚR pojawią się świsty, naciśnij przycisk MODE  na

urządzeniu, aby wybrać ustawienie funkcji ISS (Interference Sup-

press Switch) zapewniające najskuteczniejsze osłabienie zakłóceń.

Dla uzyskania najlepszych wyników, urządzenie powinno być

zasilane z sieci.

Aby skasować nagranie, wykonaj następujące czynności:

1 Włóż kasetę, z której chcesz skasować nagranie.

2 Upewnij się, że widać wskaźnik „TAPE”. (Jeśli wskaźnik „TAPE”

nie jest wyświetlany, naciśnij przycisk   na urządzeniu lub

wyświetl wskaźnik przyciskiem FUNCTION  na pilocie.)

3 Naciśnij przycisk   na urządzeniu.

Słuchanie muzyki z urządzenia USB

Można odtwarzać muzykę zapisaną w urządzeniu USB

(cyfrowym odtwarzaczu muzyki lub pamięci USB).

Urządzenie pozwala na odtwarzanie plików muzycznych

w formacie WMA i MP3*.

Listę urządzeń USB, które można podłączyć do

urządzenia, zamieszczono w części „Urządzenia USB

umożliwiające odtwarzanie / nagrywanie” na odwrocie.

* W urządzeniu nie można odtwarzać plików chronionych przed

kopiowaniem (Digital Right Management).

1

Naciśnij przycisk USB  na urządzeniu.

2

Podłącz urządzenie USB do złącza

(USB) .

Włączy się niebieski wskaźnik, a na wyświetlaczu

pojawi się napis „USB MEMORY”.

3

Naciśnij przycisk  .
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie.

Numer pliku

Po wyświetleniu nazwy pliku

pojawi się czas odtwarzania.

4

Wyreguluj głośność przyciskami VOL + lub – (lub

VOLUME + lub – na pilocie) .

Inne czynności
Aby

Naciśnij przycisk

Włączyć pauzę

w odtwarzaniu

. Aby wznowić odtwarzanie,

ponownie naciśnij przycisk*.

Zatrzymać

odtwarzanie

.

Wybrać folder

+ lub – .

Wybrać plik

lub  .

Odszukać

miejsce w pliku

Podczas odtwarzania przytrzymaj

wciśnięty przycisk  lub  .

Puść przycisk po odszukaniu żąda ne go

miejsca ( lub   na pilocie).

Włączyć tryb

odtwarzania

wielokrotnego

REPEAT  na urządzeniu tyle

razy, ile potrzeba do wyświetlenia

wskaźnika „ ” lub „ 1”.

Odłączyć

urządzenie USB

Przytrzymaj wciśnięty przycisk  ,

aż pojawi się wskazanie „NO DEV”.

Następnie odłącz urządzenie USB.

* W przypadku odtwarzania pliku MP3 VBR urządzenie może

wznowić odtwarzanie od innego miejsca.

Wskazówki

Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio odtwarzanego pliku MP3

/ WMA (funkcja wznawiania). Kiedy odtwarzanie jest zatrzymane,

widać numer i czas odtwarzania pliku MP3 / WMA, który ma być

odtworzony.

Aby wyłączyć funkcję wznawiania (rozpocząć odtwarzanie od

pierwszego pliku MP3 / WMA), naciśnij przycisk  .

Uwaga

Przed odłączeniem urządzenia USB zawsze przytrzymaj wciśnięty

przycisk   i upewnij się, że wyświetlany jest napis „NO DEV”.

Odłączenie urządzenia USB, kiedy napis „NO DEV” nie jest widoczny,

grozi uszkodzeniem danych w urządzeniu USB lub samego urządzenia.

Zmienianie trybu odtwarzania

Kiedy urządzenie USB nie odtwarza, naciskaj przycisk

MODE . Można wybrać tryb normalny („ ” dla

wszystkich plików w folderze lub w urządzeniu USB),

tryb odtwarzania w przypadkowej kolejności („SHUF”

lub „ SHUF”) albo tryb programu („PGM”).
Uwagi o urządzeniu USB

Trybu odtwarzania nie można zmienić w czasie odtwarzania.

W następujących przypadkach rozpoczęcie odtwarzania może

nastąpić z opóźnieniem:

– skomplikowana struktura folderów,

– niemal całkowicie wykorzystana pojemność urządzenia USB.

Po podłączeniu urządzenia USB urządzenie odczytuje z niego

wszystkie pliki. Jeśli urządzenie zawiera wiele folderów lub plików,

ich odczytanie może zająć dużo czasu.

Nie łączyć tego urządzenia z urządzeniem USB za pośrednictwem

koncentratora USB.

Pewne urządzenia USB mogą wykazywać opóźnienia w działaniu.

Urządzenie może nie pozwalać na użycie wszystkich funkcji

podłączonego urządzenia USB.

Pliki nagrane przez to urządzenie są odtwarzane w kolejności

tworzenia folderów. Pliki nagrane przez inne urządzenie (takie jak

komputer) mogą być odtwarzane niezgodnie z kolejnością nagrywania.

Kolejność odtwarzania przez to urządzenie może się różnić od

kolejności odtwarzania w podłączonym urządzeniu USB.

W urządzeniu USB z plikami MP3 / WMA nie należy zapisywać

plików innych niż MP3 / WMA ani zbędnych folderów.

Foldery, które nie zawierają plików MP3 / WMA, będą pomijane

przy odtwarzaniu.

Urządzenie odtwarza tylko pliki MP3 / WMA z rozszerzeniem

„.mp3” lub „.wma”.

Jeśli urządzenie USB zawiera pliki z rozszerzeniem „.mp3”

lub „.wma”, ale format tych plików jest inny niż MP3 / WMA,

urządzenie może reprodukować zakłócenia albo ulec awarii.

Jedno urządzenie USB może zawierać maksymalnie 999 plików

MP3 / WMA i 255 folderów.

Maksymalna liczba plików MP3 / WMA i folderów zależy jednak od

struktury plików i folderów.

Nie gwarantuje się zgodności ze wszystkimi programami

kodującymi / nagrywającymi MP3 / WMA, urządzeniami

nagrywającymi i nośnikami nagrań. Użycie niekompatybilnego

urządzenia USB może być przyczyną przerw w dźwięku, zakłóceń

lub całkowitego braku możliwości odtwarzania.

Nagrywanie z płyty na urządzenie USB

Podłączenie urządzenia USB (odtwarzacza muzycznego

lub pamięci USB) do złącza

(USB)  na urządzeniu

umożliwia nagrywanie z płyty na urządzenie USB.

Urządzenie pozwala na nagrywanie tylko z płyt CD-DA

i MP3 / WMA. Na urządzenie USB nie można nagrywać

dźwięku z magnetofonu ani radia.

Nagrywane przez urządzenie pliki audio mają format

MP3 lub WMA.

Wykonywane nagrania mają w przybliżeniu 1 MB na

każdą minutę nagrania na płycie CD. W przypadku

nagrań dokonywanych z płyt MP3 / WMA objętość

plików może być większa.

Listę urządzeń USB, które można podłączyć do

urządzenia, zamieszczono w części „Urządzenia USB

umożliwiające odtwarzanie / nagrywanie” na odwrocie.

Nagrywanie synchroniczne

Ta funkcja pozwala na łatwe nagranie całej płyty na

urządzenie USB.

1

Podłącz urządzenie USB z funkcją nagrywania do

złącza

(USB) .

Jeśli wymagane jest użycie przewodu USB, użyj prze-

wodu dostarczonego z podłączanym urządzeniem.

Szczegółów dotyczących podłączania należy szukać

w instrukcji obsługi urządzenia USB.

2

Naciśnij przycisk CD  i włóż płytę, którą chcesz

nagrać.

3

Kiedy odtwarzacz CD będzie zatrzymany, wybierz

żądany tryb odtwarzania przyciskiem MODE .
Jeśli urządzenie pracuje w trybie odtwarzania w przy-

padkowej kolejności, odtwarzania wielokrotnego

lub programu (bez zaprogramowanych utworów lub

plików MP3 / WMA), na początku nagrania auto-

matycznie przełącza się w normalny tryb odtwarzania.

Informacje o trybach odtwarzania podano w punkcie

„Zmienianie trybu odtwarzania” w części „Słuchanie

muzyki z urządzenia USB”.

4

Naciśnij przycisk REC CD  USB  na urządzeniu.
Migać zacznie wskaźnik „REC” i na przemian będą

się pojawiały wskazania „CD SYNC”, „FREExxxM”*

(wolne miejsce w urządzeniu USB) i „PUSH ENT”.

Miga czerwony wskaźnik.

Urządzenie USB przełącza się w tryb gotowości do na-

grywania, a to urządzenie w tryb pauzy w odtwarzaniu.

* Jeśli ilość wolnego miejsca jest mierzona w gigabajtach, pojawi

się wskazanie „FREExxxG”.

5

Naciśnij przycisk ENTER  na urządzeniu.
Rozpocznie się nagrywanie. Podczas nagrywania

czerwony wskaźnik pali się na stałe. Po zakończeniu

nagrywania to urządzenie i urządzenie USB

automatycznie się zatrzymują.

Nagrywanie REC1

Ta funkcja pozwala na łatwe nagranie na urządzenie USB

obecnie odtwarzanego utworu lub pliku MP3 / WMA.

1

Podłącz urządzenie USB z funkcją nagrywania do

złącza

(USB) .

2

Naciśnij przycisk CD  i włóż płytę zawierającą

utwór lub plik MP3 / WMA, który chcesz nagrać.

3

Wybierz utwór lub plik MP3 / WMA i zacznij go

odtwarzać.

4

Podczas odtwarzania wybranego utworu lub pliku

MP3 /WMA naciśnij przycisk REC CD  USB  na

urządzeniu.
Migać zacznie wskaźnik „REC” i na przemian będą

się pojawiały wskazania „REC 1”, „FREExxxM”*

(wolne miejsce w urządzeniu USB) i „PUSH ENT”.

Urządzenie USB przełącza się w tryb gotowości do na-

grywania, a to urządzenie w tryb pauzy w odtwarzaniu.

* Jeśli ilość wolnego miejsca jest mierzona w gigabajtach, pojawi

się wskazanie „FREExxxG”.

5

Naciśnij przycisk ENTER  na urządzeniu.
Rozpocznie się nagrywanie. Po zakończeniu

nagrywania odtwarzacz CD kontynuuje odtwarzanie.

Zatrzymywanie nagrywania

Naciśnij przycisk  .

Czerwony wskaźnik wyłączy się.

Odłączanie urządzenia USB
1

Po zatrzymaniu odtwarzania w tym urządzeniu

naciśnij przycisk USB .

2

Przytrzymaj wciśnięty przycisk   na urządzeniu,

aż pojawi się wskazanie „NO DEV”.

3

Odłącz urządzenie USB.

Kasowanie plików MP3 / WMA lub folderów

z urządzenia USB

Można kasować pliki MP3 / WMA lub foldery

z urządzenia USB.

1

Podłącz urządzenie USB z funkcją nagrywania do

złącza

(USB) .

2

Naciśnij przycisk USB  na urządzeniu.

3

Aby wybrać folder, naciskaj przycisk + lub – ;

aby wybrać plik MP3 / WMA, naciskaj przycisk 

lub  .

4

Naciśnij przycisk ERASE /MEMORY SELECT  na

urządzeniu.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „ERASE”.

W przypadku kasowania utworu pojawia się napis

„TRACK”, a po nim „ERASE?”.

W przypadku kasowania folderu pojawia się napis

„FOLDER”, a po nim „ERASE?”.

Aby zrezygnować z kasowania, naciśnij przycisk  .

5

Naciśnij przycisk ENTER  na urządzeniu.
Zacznie migać czerwony wskaźnik, a wybrany plik

MP3 / WMA lub folder zostanie skasowany.

Po zakończeniu kasowania czerwony wskaźnik zgaśnie.

Wybieranie miejsca nagrania w urządzeniu USB

Jeśli urządzenie USB zawiera więcej niż jedną pamięć (na

przykład wewnętrzną pamięć i kartę pamięci) można wy-

brać pamięć, która będzie służyła do odczytu i nagrywania.

1

Podłącz urządzenie USB do złącza

(USB) .

2

Naciśnij przycisk USB  na urządzeniu.

3

Przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij przycisk

ERASE /MEMORY SELECT  na urządzeniu.
Pojawi się napis „SELECT?”. Jeśli wybrany będzie

plik audio albo folder pojawi się napis „ERASE?”.

Ponownie naciśnij przycisk ERASE /MEMORY

SELECT , aby wyświetlić napis „SELECT?”.

4

Naciśnij przycisk ENTER  na urządzeniu.
Pojawi się nazwa pamięci.

Wyświetlana nazwa zależy od urządzenia USB.

5

Naciskając przycisk  lub  , wybierz

żądaną pamięć.
Jeśli można wybrać tylko jedną pamięć, przejdź do

czynności 6.

Aby zrezygnować z użycia tej funkcji, naciśnij

przycisk  .

6

Naciśnij przycisk ENTER  na urządzeniu.

7

Zacznij nagrywanie. W tym celu wykonaj czynności

2 do 5 z punktu „Nagrywanie synchroniczne” lub

„Nagrywanie REC1”.

Zasady tworzenia folderów i plików

Przy pierwszym nagrywaniu w urządzeniu USB, w głów-

nym folderze tworzony jest folder „MUSIC”. Foldery

i pliki tworzone są w folderze „MUSIC” odpowiednio do

sposobu nagrywania i zgodnie z poniższymi zasadami.
Nagrywanie synchroniczne

1)

Źródło

nagrania

Nazwa folderu

Nazwa pliku

MP3 / WMA Identyczna ze źródłem nagrania

2)

CD-DA

„FLDR001”

3)

„TRACK001”

4)

Nagrywanie REC1

Źródło

nagrania

Nazwa folderu

Nazwa pliku

MP3 / WMA

„REC1”

5)

Identyczna ze

źródłem nagrania

2)

CD-DA

„TRACK001”

4)

1)

W trybie programu folder nosi nazwę „FLDRxxx”, a nazwa pliku

zależy od źródła nagrania (płyty CD-DA lub płyty MP3 / WMA).

Informacje o trybach odtwarzania podano w punkcie „Zmienianie

trybu odtwarzania” w części „Słuchanie muzyki z urządzenia USB”.

2)

Przypisywane są maksymalnie 32 znaki z nazwy.

3)

Nazwy folderów są przydzielane po kolei, do 255 (włącznie

z głównym folderem i folderem MUSIC).

4)

Nazwy plików są przydzielane po kolei.

5)

Każde nagranie w trybie REC1 powoduje utworzenie nowego pliku

w folderze „REC1”.

Uwagi

Podczas nagrywania i kasowania nie należy odłączać urządzenia

USB. Grozi to uszkodzeniem danych w urządzeniu USB lub samego

urządzenia.

Nie łączyć tego urządzenia z urządzeniem USB za pośrednictwem

koncentratora USB.

Przy nagrywaniu z płyty CD utwory są zapisywane jako pliki MP3

o przepływności 128 kb/s. Przy nagrywaniu z płyty MP3 / WMA

pliki MP3 / WMA są nagrywane bez zmiany przepływności.

Przy nagrywaniu z płyty MP3 / WMA nie słychać dźwięku, widać

natomiast napis „HI-SPEED”.

W plikach MP3 / WMA nie są zapisyw

ane informacje CD text.

Anulowanie nagrywania przed jego zakończeniem spowoduje

utworzenie pliku MP3 / WMA zawierającego materiał nagrany do

momentu zatrzymania nagrywania.

Nagrywanie automatycznie zatrzymuje się, jeżeli:

– podczas nagrywania w urządzeniu USB zabraknie wolnej pamięci,

– liczba plików MP3 / WMA w urządzeniu USB osiągnie

maksymalną wartość rozpoznawaną przez to urządzenie.

Jedno urządzenie USB może zawierać maksymalnie 999 plików MP3

/ WMA i 255 folderów (włącznie z głównym folderem i folderem

MUSIC).

Maksymalna liczba plików MP3 / WMA i folderów zależy jednak od

struktury plików i folderów.

W trybach odtwarzania w przypadkowej kolejności lub programu nie

można kasować plików MP3 / WMA ani folderów.

Jeśli kasowany folder zawiera pliki w formacie innym niż MP3 /

WMA lub foldery niższego poziomu, nie zostaną one skasowane.

Jeśli urządzenie USB zawiera lub folder lub plik o nazwie

identycznej z nazwą zapisywanego folderu lub pliku, dla uniknięcia

zastąpienia pliku do nazwy nowo tworzonego folderu lub pliku

zostanie dodany numer porządkowy.

Przy nagrywaniu utworów z płyty MP3 / WMA nie jest odtwarzany

dźwięk.

Przygotowanie pilota

Włóż dwie baterie R6 (wyposażenie dodatkowe)

Wymiana baterii

W normalnych warunkach pracy baterie powinny wystarczyć na mniej więcej sześć miesięcy. Kiedy pilot przestanie

działać, należy wymienić baterie na nowe.

2

do gniazdka sieciowego

1

do gniazda AC IN

Podłącz przewód zasilający  lub włóż osiem baterii R20 (D) (wyposażenie dodatkowe) do komory na baterie .
Uwagi

Baterie należy wymienić, gdy zmniejszy się jasność wskaźnika OPR/BATT  lub gdy urządzenie przestanie działać.

Wymieniać należy zawsze komplet baterii. Przed wymianą baterii należy wyjąć z urządzenia płytę CD i odłączyć

urządzenia USB.

Aby zasilać urządzenie z baterii, należy odłączyć od niego przewód zasilający.

Kiedy urządzenie jest zasilane z baterii, nie można go włączyć pilotem.

Dane techniczne

Przejść do

następnego utworu

lub pliku MP3 /

WMA

.

Przejść do

poprzedniego

utworu lub pliku

MP3 / WMA

.

Wybrać folder

z płyty MP3 /

WMA

+, aby przejść do przodu, lub

–, aby przejść do tyłu .

Odszukać żądane

miejsce,

kontrolując dźwięk

(do przodu) lub  (do

tyłu)  w czasie odtwarzania.

Trzymaj przycisk aż do odszukania

żądanego miejsca ( lub  

na pilocie).

Odszukać żądane

miejsce,

obserwując

wyświetlacz

(do przodu) lub  (do

tyłu)  podczas pauzy w odtwa-

rzaniu. Trzymaj przycisk aż do

odszukania żądanego miejsca (

lub   na pilocie).

Wyjąć płytę CD

PUSH OPEN/CLOSE .

Wskazówki

Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio odtwarzanego utworu lub

pliku MP3 / WMA (funkcja wznawiania). Kiedy odtwarzanie jest

zatrzymane, widać numer utworu lub pliku MP3 / WMA, który ma

być odtworzony.

Aby wyłączyć funkcję wznawiania (rozpocząć odtwarzanie od

pierwszego utworu lub pliku MP3 / WMA), naciśnij przycisk  ,

kiedy płyta CD będzie zatrzymana. Funkcja wznawiania wyłączy

się również po otwarciu szuflady na płytę CD lub wyłączeniu

urządzenia.

Uwaga

Wyszukiwanie określonego utworu nie jest możliwe, gdy na

wyświetlaczu pali się wskaźnik „SHUF” lub „PGM”.

Naciśnij przycisk  , po czym naciskaj przycisk MODE  dotąd,

aż z wyświetlacza znikną wskaźniki „SHUF” i „PGM”.

Przykład struktury folderów i kolejności

odtwarzania

Kolejność odtwarzania folderów i plików jest

następująca:

Folder
Plik MP3 / WMA

Uwagi o płytach MP3 / WMA

Po włożeniu płyty urządzenie odczytuje z niej wszystkie pliki.

W tym czasie wyświetlane jest wskazanie „READING”. Jeśli

płyta zawiera wiele folderów lub plików innych niż MP3 / WMA,

rozpoczęcie odtwarzania lub przejście do następnego pliku MP3 /

WMA może następować z opóźnieniem.

Zalecamy, aby na płytach przeznaczonych do odtwarzania plików

MP3 / WMA nie zapisywać zbędnych folderów ani plików innych

niż MP3 / WMA.

Folder, który nie zawiera pliku MP3 / WMA, zostanie pominięty.

Maksymalna liczba plików: 511

Maksymalna liczba folderów: 511 (łącznie z folderem głównym)

Maksymalna liczba poziomów katalogów: 8

Wyświetlane nazwy folderów i plików mogą liczyć maksymalnie 32

znaki, łącznie z cudzysłowami.

Urządzenie pozwala na wyświetlanie znaków A - Z, 0 - 9 i _.

Wszelkie inne znaki są zastępowane symbolami „_”.

Urządzenie jest zgodne ze znacznikami ID3 w wersji 1.0, 1.1, 2.2,

2.3 i 2.4. Jeżeli plik zawiera informacje o znaczniku ID3, można

wyświetlić „tytuł utworu”, „nazwę wykonawcy” i „nazwę albumu”.

Jeżeli plik nie zawiera informacji o znaczniku ID3, zamiast tytułu

utworu pojawia się wskazanie „NO TITLE”, zamiast nazwy

wykonawcy wskazanie „NO ARTIST”, a zamiast nazwy albumu

wskazanie „NO ALBUM”. Można wyświetlić maksymalnie 32 znaki

informacji ze znacznika ID3.

Przy nadawaniu nazw plikom należy pamiętać o dodaniu

rozszerzenia „.mp3” lub „.wma”.

W przypadku nadania rozszerzenia „.mp3” lub „.wma” plikowi

innemu niż MP3 / WMA, urządzenie nie będzie mogło prawidłowo

rozpoznać plików i zacznie wytwarzać głośne dźwięki, które grożą

uszkodzeniem głośników.

Nazwa pliku nie jest odpowiednikiem znacznika ID3.

Słuchanie radia

1

Naciskaj przycisk RADIO/BAND

AUTO PRESET  na

urządzeniu (RADIO/BAND  na pilocie).
Każde naciśnięcie przycisku powoduje następujące

zmiany wskazań:

„FM” (UKF)  „AM” (ŚR)

2

Przytrzymaj wciśnięty przycisk TUNE + lub – ,

aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać wskazania

częstotliwości.
Urządzenie automatycznie przeszukuje częstotliwości

radiowe i zatrzymuje się po odszukaniu stacji, która

zapewnia wyraźny odbiór.

Jeśli nie udaje się dostroić stacji, naciskaj przycisk

TUNE

 + lub – , aby zmieniać częstotliwość krok po

kroku.

Podczas odbioru stacji UKF stereo widać wskaźnik

„ST”.

Wskazówka

Jeśli w odbieranej audycji UKF występują zakłócenia, naciskaj

przycisk MODE , aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „Mono”.

Audycja będzie odbierana w wersji monofonicznej.

Zmienianie kroku strojenia w paśmie ŚR

Jeśli zachodzi potrzeba zmiany kroku strojenia w paśmie

ŚR, wykonaj następujące czynności:

1

Naciskaj przycisk RADIO/BAND•AUTO PRESET  na

urządzeniu, aż pojawi się wskazanie „AM”.

2

Przytrzymaj wciśnięty przycisk DSPL/ENT , aż

na wyświetlaczu zacznie migać numer pamięci.

Wówczas na 2 sekundy naciśnij przycisk RADIO/

BAND•AUTO PRESET  na urządzeniu.

3

Naciskając przycisk PRESET + lub –  na

urządzeniu, wybierz ustawienie „9K STEP” (krok

strojenia 9 kHz) lub „10K STEP” (krok strojenia

10 kHz).

4

Naciśnij przycisk DSPL/ENT  na urządzeniu.

Po zmianie kroku strojenia trzeba na nowo

zaprogramować stacje radiowe.

Odtwarzanie taśmy

Do obsługi używaj przycisków na urządzeniu.

1

Naciśnij przycisk   na urządzeniu i włóż

kasetę do kieszeni na kasetę. Odtwarzana strona

ma się znajdować u góry. Używaj tylko kaset typu I

(normalnych). Zamknij kieszeń.
Aby uniknąć uszkodzenia taśmy lub urządzenia

upewnij się, że nie występuje luz taśmy.

2

Naciśnij przycisk   na urządzeniu.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie.

Aby

Naciśnij przycisk

Włączyć pauzę

w odtwarzaniu

 na urządzeniu. Aby

wznowić odtwarzanie, ponownie

naciśnij przycisk.

Zatrzymać

odtwarzanie



 na urządzeniu.

Włączyć przewijanie

do przodu / do tyłu

lub  (przewijanie do tyłu

lub do przodu)  na urządzeniu.

Wyjąć kasetę



 na urządzeniu.

Radiomagnetofon CD

Instrukcja obsługi

PL

CFD-RG880CP

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub

porażenia prądem, nie wystawiać

urządzenia na deszcz i chronić je przed

wilgocią.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie

otwierać obudowy. Naprawy powierzać

tylko odpowiednio wykwalifikowanym

osobom.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie zakrywać otworów

wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami,

zasłonami itp. Nie stawiać na urządzeniu zapalonych

świec.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie

narażać urządzenia na zalanie lub zachlapanie ani nie

stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych

płynami, np. wazonów.
Ponieważ do wyłączenia urządzenia z sieci energetycznej

trzeba użyć głównej wtyczki, urządzenie należy

podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu

urządzenia należy natychmiast wyłączyć wtyczkę

z gniazdka sieciowego.
Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni

zamkniętej, takiej jak regał na książki lub zabudowana

szafka.
Nie narażać akumulatora ani baterii na długotrwałe

oddziaływanie wysokiej temperatury (od

promieniowania słonecznego, ognia itp.).
Nadmierny poziom ciśnienia dźwięku ze słuchawek grozi

utratą słuchu.
Tabliczka znamionowa z ważnymi informacjami

dotyczącymi bezpieczeństwa znajduje się na spodzie

obudowy.

Usuwanie zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego (dotyczy

krajów Unii Europejskiej i innych krajów

europejskich z wydzielonymi systemami

zbierania odpadów)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,

że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów

domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego

punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem

urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe

usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym

negatywnym konsekwencjom dla środowiska

naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną

mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling

materiałów pomaga w zachowaniu surowców

naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje

o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować

z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi

oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został

kupiony.

Akcesoria, których dotyczy powyższe: pilot

Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3

i pa ten ty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS

i Thomson.

CFD-RG880CP_PL.indd 1

09-11-13 11:51

Advertising