Sony D-CJ01 Instrukcja Obsługi

Portable cd player, D-cj01

Advertising
background image

Portable
CD Player

3-232-713-45 (1)

D-CJ01

© 2001 Sony Corporation

Instrukcja obsługi

Informacja na temat kodu strefy
Kod strefy użytkowania nabytego przez Państwa
odtwarzacza CD umieszczony jest na opakowaniu w lewej
części naklejki z kodem kreskowym.
Szczegóły dotyczące wyposażenia załączonego do tego
odtwarzacza znajdą Państwo w rozdziale “Wyposażenie
(standardowe/opcjonalne).”

“WALKMAN” jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.

Advertising
Spis treści