Sony MZ-R410 Instrukcja Obsługi

Portable minidisc recorder

Advertising
background image

model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ-----]

[3-247-014-31(2)]

masterpage:Right

filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\01COV-MZR410EE1\00PL01COV-
CED.fm]

3-247-014-31(2)

Portable
MiniDisc Recorder

Instrukcje obsługi

©2002 Sony Corporation

MZ-R410/R410DPC

“WALKMAN” jest zastrzeżonym znakiem handlowym Sony Corporation
dotyczącym przenośnych urządzeń stereofonicznych.

jest

znakiem handlowym Sony Corporation.

00PL01COV-CED.fm Page 1 Thursday, November 7, 2002 11:17 AM

Advertising
Spis treści