Sony DSC-ST80 Instrukcja Obsługi

Poradnik użytkownika/ usuwanie problemów, Uživatelská příručka/ odstraňování problémů, Digital still camera

Advertising
background image

Dodatkowe informacje o tym produkcie
i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są
na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.

Další informace o produktu a odpovědi na často
kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.

2-590-639-92 (1)

©

2005 Sony Corporation

Printed in Japan

Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w 100%
z makulatury, przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego,
nie zawierającego lotnych związków organicznych.

Vytištěno na 100% recyklovaném papíru pomocí
inkoustu bez VOC (prchavá organická sloučenina)
vyrobeného na bázi rostlinného oleje.

Digital Still Camera

Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów ___________

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi
i „Przeczytaj najpierw” (oddzielna broszura) oraz zachować je do wykorzystania w przyszłości.

Uživatelská příručka/
Odstraňování problémů _________

Návod k obsluze

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku
a „Nejdříve si přečtěte“ (samostatná publikace) a uložte si ho k pozdějšímu použití.

DSC-S60/S80/ST80/S90

„Przeczytaj najpierw” (oddzielna broszura)

Objaśnienie ustawień i podstawowych operacji podczas
fotografowania/podglądu.

„Nejdříve si přečtěte“ (samostatná publikace)

Vysvětluje nastavení a základní činnosti fotografování /
přehrávání s vaším fotoaparátem.

PL

CZ

Advertising
Spis treści