Sony DSC-H7 Instrukcja Obsługi

Instrukcja obsługi návod k obsluze, Dsc-h7/h9

Advertising
background image

© 2007 Sony Corporation

3-196-623-92(1)

Instrukcja obsługi

Návod k obsluze

DSC-H7/H9

Cyfrowy aparat fotograficzny/Digitální fotoaparát

Instrukcje dotyczące użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i
zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Návod k obsluze

Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tento návod, a uschovejte jej pro případné další
použití.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaawansowanych
operacji, należy skorzystać za pośrednictwem komputera z
„Podręcznika aparatu Cyber-shot” i instrukcji „Cyber-shot -
przewodnik dla zaawansowanych”
umieszczonych na płycie
CD-ROM.

Podrobnosti týkající se rozšířených funkcí naleznete v dokumentech
„Příručka k produktu Cyber-shot“ a „Průvodce ke
zdokonalení k produktu Cyber-shot“
, které jsou obsaženy na
disku CD-ROM, který je součástí dodávky, a lze je zobrazit pomocí
počítače.

PL

CZ

Advertising
Spis treści