Samsung HMX-QF20BP Instrukcja Obsługi

Podręcznik użytkownika

Advertising
background image

www.samsung.com/register

W celu nagrywania filmów należy stosować karty pamięci obsługujące wyższe szybkości zapisu.
- Zalecana karta pami

ęci: 6MB/s (Klasa 6) lub wyższa.

Podręcznik

Użytkownika

HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP
HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP

HMX-QF20BP

Advertising
Spis treści