Samsung GT-S5830 Instrukcja Obsługi

Telefony komórkowe Samsung

Advertising
background image

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych

w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej

instrukcji.

www.samsung.pl

www.samsung.com

Polish. 07/2011. Rev. 1.0

Aby zainstalować program Kies (PC Sync)

Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy

1.

Samsung w sieci Web

www.samsung.pl

lub

www.samsung.com/kies

i zainstaluj ją na komputerze.

Podłącz urządzenie do komputera, używając kabla do przesyłania

2.

danych. Program Samsung Kies zostanie uruchomiony

automatycznie. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie

uruchomiony automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę Samsung

Kies w komputerze.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Kies.

Advertising