Samsung GT-S5830 Instrukcja Obsługi

Aby zainstalować program kies (pc sync)

Advertising
background image

Printed in Korea

GH68-32935A

Polish. 01/2011. Rev. 1.0

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług,

karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji

mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą

wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej

instrukcji.

www.samsungmobile.com

www.samsungmobile.pl

Aby zainstalować program Kies

(PC Sync)

Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny

1.

firmy Samsung w sieci Web

(www.samsungmobile.pl) i zainstaluj ją na

komputerze.

Za pomocą kabla USB połącz telefon z komputerem

2.

PC. Program Samsung Kies zostanie uruchomiony

automatycznie.
Jeśli program Samsung Kies nie zostanie

uruchomiony automatycznie, kliknij dwukrotnie

ikonę Samsung Kies w komputerze.
Więcej informacji znajdziesz w menu pomoc

programu Kies.

Advertising