Samsung RL41SBPS1-XEO Instrukcja Obsługi

Lodówki Samsung

Advertising
background image

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI

Rejestr produktu www.samsung.com/register

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ................................................ 2

ZAINSTALOWANIE CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI ..................... 5

PPRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI .. 6

KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA ................................... 6

PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W CHŁODZIARCE LUB ZAMRAŻARCE ..... 10

ROBIENIE LODU ........................................................................... 11

KORZYSTANIE Z DYSTRYBUTORA WODY (OPCJA) ...................... 12

WYJMOWANIE I CZYSZCZENIE AKCESORIÓW ...................... 13

CZYSZCZENIE DYSTRYBUTORA WODY .......................................... 14

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANYCH

........................................ 15

PROBLEMY I PROPONOWANE ROZWIĄZANIA ....................... 18

WYGLĄD CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARK ................................... 19

Urządzenie wolno stojące

DA99-01220X.indb 1

2010.8.6 9:47:36 AM

Advertising